Projekt och uppdrag

Pågående projekt och uppdrag

Security Operations Center

Framtagande av en projektplan för etablering av en nationell SOC/Cybersäkerhetsfunktion för universitet och högskolor i Sverige.

Förstudie Ärendehanteringssystem

Flera lärosäten står inför arbetet med att byta ärendehanteringssystem. De önskar införa ett Enterprise verktyg som kan täcka samtliga stödfunktioners behov. Högskolan Väst, Södertörns högskola och Chalmers har därför fått i uppdrag att genomföra en förstudie.
 

Avslutade projekt och uppdrag

Adobe-avtal

Göteborgs universitet har undertecknat ett Master agreement för nytt treårigt ETLA-avtal med Adobe. Det är 28 lärosäten med i avtalet. Andra lärosäten som önskar gå med kan också göra det 2 maj, eller 2 november 2019. Avtalet omfattar idag totalt 41.718 FTE och drygt 11 miljoner kronor för första året.

GDPR

Ett gemensamt informations- och utbildningsmaterial i samband med GDPR:

    • Utbildningsmaterial inom dataskyddsförordningen för personal
    • Utbildningsmaterial för lärarpersonal som handleder studentuppsatser
    • Informationsmaterial för studenter som behandlar personuppgifter
    • Informationsmaterial inom dataskyddsförordningen för forskare
    • Grov checklista

Microsoft CASA

Linköpings universitet har undertecknat ett gemensamt CASA-avtal med Microsoft för 37 lärosäten

Analys FHS

Genomlysning av IT-organisationen på Försvarshögskolan.

Audit Åbo Akademi

Utvärdering av ICT-service vid Åbo Akademi.

Sunet Inkubator

Sunet Inkubators verksamhet upphörde den 1 januari 2019 och verksamheten är nu en del av ITCF:s Projekt och uppdrag. Dokumentation från Inkubators genomförda projekt finns under https://wiki.sunet.se/display/Inkubator/Projekt