Nätverksgrupper

ATI

Målgrupp – Arkitekter

Syfte

Nätverket skall vara basen för ett samarbete i sektorn inom området IT-arkitektur i ett vidare perspektiv för kunna ge verktyg och modeller för beslutsstöd. Nätverkets arbete skall präglas av ett nyttotänk och genomsyras av ett helhetsperspektiv. Nätverket skall jobba med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare och mer riktad utveckling av sektorn.

 

AV

Målgrupp – Ansvariga för AV-teknik på svenska lärosäten

Syfte

Nätverk med syfte att samverkan kring Audio/Visuella tekniklösningar för lär- och mötesmiljöer som stödjer och utvecklar pedagogik och kommunikation på svenska lärosäten.

 

Klient

Målgrupp – Ansvariga för samtliga eller delar av klientplattform

Syfte

Nätverk med syfte att dela med kunskap och skapa samarbeten kring klientplattformarna.

 

KomSam

Målgrupp – Administratörer av O365

Syfte

Nätverk med syfte att kunskapsdela inom området Office 365.

 

MolnAkademien

Målgrupp – Alla lärosäten som använder sig av molntjäsnter typ Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud som leveransplattform

Syfte

Utbyte av kunskap på leveransplattformar i molnet. Genom samordning och kravställning öka kompetensen på plattformarna mellan lärosäten som leder till högre kvalité samt effektivitet.

 

SamAkademien

Målgrupp – Licensansvariga

Syfte

Utbyte av erfarenheter, identifiera områden för samordning och gemensam kravställning kopplat till licensavtal som leder till besparingar samt minskade risker att bryta mot ingångna licensavtal.

 

Systemförvaltning

Målgrupp – Ansvariga för systemförvaltningsmodellen på lärosätet

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom systemförvaltning.

 

Telefoni

Målgrupp – Telefoniansvariga vid universitet och högskolor i Sverige

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom området.

 

UNITS – Användarstöd

Målgrupp – Ansvariga för supportorganisation inom IT

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till  projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom användarstöd.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Kategorier

    Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum