Nätverksgrupper

ATI

Målgrupp – Arkitekter

Syfte

Nätverket skall vara basen för ett samarbete i sektorn inom området IT-arkitektur i ett vidare perspektiv för kunna ge verktyg och modeller för beslutsstöd. Nätverkets arbete skall präglas av ett nyttotänk och genomsyras av ett helhetsperspektiv. Nätverket skall jobba med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare och mer riktad utveckling av sektorn.

 

A/V

Målgrupp – Ansvariga för A/V-teknik på svenska lärosäten

Syfte

Nätverk med syfte att samverkan kring Audio/Visuella tekniklösningar för lär- och mötesmiljöer som stödjer och utvecklar pedagogik och kommunikation på svenska lärosäten.

 

Drift och infrastruktur

Målgrupp – Ansvariga för drift och IT-infrastruktur

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom IT-drift, såväl server- som nätdrift, med syfte att:
– att inspirera till nya arbetssätt, verktyg och metoder inom aktuella områden
– inspiration och lärande om nya tekniker
– ta lärdom av och samarbeta kring t.ex. kravspecifikationer och upphandlingar
– identifiera samverkansmöjligheter som tex co-location

 

IT-forskningsstöd

Målgrupp – Personer inom lärosäten som är aktiva i uppdrag kopplat till IT-forskningsstöd

Syfte

  • Att vara sammanhållande för referensarkitekturens realisering vid svenska lärosäten
  • Att främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan svenska lärosäten gällande IT-stöd till forskningen och närliggande frågor
  • Att uppnå en större samsyn mellan lärosäten både praktiskt och begreppsmässigt
  • Att vara ett naturligt forum där lärosäten gemensamt kan bereda och lyfta större frågor gemensamt mot externa parter som t. ex. SUNET, SND, SNIC
  • Att effektivisera forskningsnära IT-investeringar inom sektorn
  • Att verka som referensgrupp för nationella initiativ som t. ex. SNIC 2.0/NAIS

 

IT-säkerhet

Målgrupp – Ansvariga för operativ IT-säkerhet vid svenska lärosäten

Syfte

Nätverk med syfte att dela kunskap och samverka inom IT-säkerhetsområdet.

 

Klient

Målgrupp – Ansvariga för samtliga eller delar av klientplattform

Syfte

Nätverk med syfte att dela med kunskap och skapa samarbeten kring klientplattformarna.

 

KomSam

Målgrupp – Administratörer av O365

Syfte

Nätverk med syfte att kunskapsdela inom området Office 365.

 

Sam-Akademien

Målgrupp – Licensansvariga

Syfte

Utbyte av erfarenheter, identifiera områden för samordning och gemensam kravställning kopplat till licensavtal som leder till besparingar samt minskade risker att bryta mot ingångna licensavtal.

 

Systemförvaltning

Målgrupp – Ansvariga för systemförvaltningsmodellen på lärosätet

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom systemförvaltning.

 

Telefoni

Målgrupp – Telefoniansvariga vid universitet och högskolor i Sverige

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom området.

 

UNITS – Användarstöd

Målgrupp – Ansvariga för supportorganisation inom IT

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till  projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom användarstöd.

 

Verksamhetsutveckling

Målgrupp – Personer inom lärosäten som arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering

Syfte

Nätverket ska ge medlemmarna möjlighet till samverkan, diskussion och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsutveckling och digitalisering för att stötta och utveckla sektorn, den egna verksamheten och/eller sin (yrkes)roll. Nätverket ska verka för lärande inom verksamhetsutveckling och digitalisering.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Kategorier

    Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum