Nätverksgrupper

ATI

Målgrupp – Arkitekter

Syfte

Nätverket skall vara basen för ett samarbete i sektorn inom området IT-arkitektur i ett vidare perspektiv för kunna ge verktyg och modeller för beslutsstöd. Nätverkets arbete skall präglas av ett nyttotänk och genomsyras av ett helhetsperspektiv. Nätverket skall jobba med arkitektur på ett sätt som ger mer verksamhetsnytta och bidrar till en snabbare och mer riktad utveckling av sektorn.

 

Azure-Akademien

Målgrupp – Alla lärosäten som använder sig av Microsoft Azure som leveransplattform

Syfte

Utbyte av kunskap på leveransplattformen Microsoft Azure. Genom samordning och kravställning öka kompetensen på plattformen mellan lärosäten som leder till högre kvalité samt effektivitet.

 

KomSam

Målgrupp – Administratörer av O365

Syfte

Nätverk med syfte att kunskapsdela inom området Office 365.

 

Sam-Akademien

Målgrupp – Licensansvariga

Syfte

Utbyte av erfarenheter, identifiera områden för samordning och gemensam kravställning kopplat till licensavtal som leder till besparingar samt minskade risker att bryta mot ingångna licensavtal.

 

UNITS – Användarstöd

Målgrupp – Ansvariga för supportorganisation inom IT

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till  projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom användarstöd.

 

Telefoni

Målgrupp – Telefoniansvariga vid universitet och högskolor i Sverige

Syfte

Erfarenhetsutbyte och initiativ till projekt med gemensamma intressen och utveckling inom området och ett aktivt forum för aktuella frågor inom området.