ITCF i korthet

 

Den starka digitaliseringstrenden ställer högre krav på samarbete på flera nivåer inom högskolesektorn.

 

Inom IT-området fanns det tidigare enstaka samarbeten som var relevanta för att öka digitaliseringstakten. Uppkomna behov löstes ”ad-hoc” med skiftande resultat. Det fanns två nätverk för IT-chefer inom högskolesektorn, ett för universiteten och ett för högskolorna. Dessa nätverk upplevdes som produktiva och gav ett stort erfarenhetsutbyte men för att möta kommande utmaningar krävs fler gemensamma och konkreta aktiviteter som levererar gemensam nytta.

 

Ett mer organiserat samarbete har skapats för att motsvara förväntningarna både internt och externt. Ett sådant samarbete har blivit ett naturligt forum för t.ex. rektorer, förvaltningschefer och SUHF att vända sig till och det gemensamma namnet är IT-chefsforum, ITCF.

 

Vision

 

ITCF är den självklara och naturliga partnern inom verksamhetsutveckling för att driva och kvalitetssäkra digitalisering i högskolesektorn.

 

Syfte

 

Digitaliseringen av högskolesektorn kräver ökat samarbete för att skapa innovativa och

kvalitetssäkrade lösningar som även kan samutnyttjas och som levererar rätt nytta till rätt kostnad. Syftet med ITCF är att ha en organisation som underlättar erfarenhetsutbyte, samarbete och (digital) IT-utveckling inom högskolesektorn.

 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Kategorier

    Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum