ITCF i korthet

  Den starka digitaliseringstrenden ställer högre krav på samarbete på flera nivåer inom högskolesektorn.   Inom IT-området fanns det tidigare enstaka samarbeten som var relevanta för att öka digitaliseringstakten. Uppkomna behov löstes ”ad-hoc” med skiftande resultat. Det fanns två nätverk för IT-chefer inom högskolesektorn, ett för universiteten och ett för högskolorna. Dessa nätverk upplevdes som produktiva och gav ett stort erfarenhetsutbyte men för att möta kommande utmaningar krävs fler gemensamma

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Kategorier

    Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum