Kontakt

Ordförande

Johan Johansson

+46 (0)70 294  93 27

johan@itcf.se

Johan Johansson, ordf

 

Styrgrupp

Ordförande

Åke Jansson, Malmö universitet
Ake.jansson@mau.se

Vice ordförande

Rickard Norén, Högskolan Väst
rickard.noren@hv.se

Ledamöter

Ingvar Andersson, Chalmers
ingvar.andersson@chalmers.se

Magnus Bodelson, Mälardalens högskola
magnus.bodelson@mdh.se