Kontakt

Ordförande

Johan Johansson

+46 (0)70 294  93 27

johan@itcf.se

Johan Johansson

 

Styrgrupp

Ordförande

Joakim Nejdeby, Linköpings universitet
joakim.nejdeby@liu.se

Vice ordförande

Magnus Höglund, Högskolan Dalarna
mho@du.se

Ledamöter

Petra Lagerkvist, Sveriges lantbruksuniversitet
petra.lagerkvist@slu.se

Sebastian Zander, Gymnastik- och idrottshögskolan
sebastian.zander@gih.se

 

Deltagande lärosäten

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Ersta Sköndal högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Konstfack

Kungliga Konsthögskolan

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda Korsets högskola

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Kategorier

    Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum